MUDr. Radovan Antoš
PetMedi s.r.o. - Ambulancia všeobecného lekára                      pre dospelých, Bardejov

Dôležité - zmeny ordinačných hodín

Očkovanie proti chrípke je stále možné do konca februára 2020. Hlavný hygienik ministerstva zdravotníctva odporúča očkovanie proti chrípke aj z dôvodu lepšej imunity voči novému koronavírusu

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE

Sme ambulanciou všeobecného lekára pre dospelých. O Vaše zdravie sa staráme už viac ako 25 rokov. Ambulanciu založil môj predchodca MUDr. Jozef Peteja ako jeden z prvých privátnych lekárov na Slovensku. Zameriavame sa predovšetkým na prevenciu a liečbu chronických ochorení ako vysoký krvný tlak, hypercholesterolémiu, prediabetické stavy, či metabolický syndróm ako taký. Je všeobecne dobré známe, že v prevencii týchto ochorení je veľmi dôležitý pravidelný pohyb a cvičenie. V prevencii preto kladieme dôraz aj na poruchy pohybového aparátu. Pracujeme zodpovedne a dôsledne

Oznamy

Od 1.10.2019 očkujeme proti chrípke. Zdravotné poisťovne hradia očkovacie látky všetkým poistencom v plnej výške.

Prijímame nových pacientov od 18. roku neobmedzene zo všetkých zdravotných poisťovní. Stiahnite si dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s našou ambulanciou. Dohodu vyplňte, podpíšte a zašlite nám ju na našu adresu alebo oskenovanú mailom. O zvyšok sa postaráme my. Dohoda platí od 1. dňa nasledujúceho mesiaca od dátumu doručenia.

V našej ambulancii očkujeme celoročne proti pneumokokovým invazívnym ochorenia (pôvodca zápalu pľúc, mozgových blán, otitíd,). Úrad verejného zdravotníctva odporúča očkovať všetkých pacientov starších ako 59 rokov a mladších pacientov, ktorí majú chronické ochorenia ako astma, diabetes, ateroskleróza (ICHS, stavy po infarktoch, po cievnych...

e-Recept

03.05.2018

Novinkou v ambulancii je možnosť vystaviť elektronický recept bez nutnosti tlače. Vzhľadom na možnosť časového zdržania (recept sa odosiela cestou ambulancia -> poisťovňa -> NCZI -> lekáreň) je dobré si dať nachystať recept deň vopred, aby v čase výberu z lekárne už bol registrovaný.